Mahremiyet Eğitimi

Çocuğun; İşittiği azar, Yediği zılgıt, Uğradığı şiddet, tek başına onun duygularına da kişiliğine de zarar...
Çocuk; “Kendini yönetebilme” ve kendine hakim olabilme yeteneğine ve becerisine “ergenlikten sonra” ancak ulaşır. Bu...
He is brought looking for a few plays, in order to as the wildcat plays,...
Çocukların hem ruhsal hem de bedensel anlamda sağlıklı gelişimi için bilhassa cinsel suallere ailelerin en...
Kızlar 9-13 yaşlarında erkekler ise daha erken yaşlarda ergenliğe girmektedir. Ergenlik dönemine giren her gençte...
Çocuklar 3 yaşından itibaren cinsiyet ayrımını anlamaya başlarlar. Bu yüzden 3 yaşından sonra çocuğunuza cinsiyetine ...
Mahremiyet eğitimi, cinsel eğitimden daha kapsamlı bir kavramdır. Cinsel eğitim, çocuğun kendi cinselliğini tanıması, gelişim...